• LIST OD NÁŠHO GENERÁLNEHO RIADITEĽA
  Oslavujeme 150 rokov inovácií a partnerstva.
  Generálny riaditeľ Vaillant Group Dr.-Ing. Norbert Schiedeck
  Úplné znenie listu

  LIST OD NÁŠHO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

  Dobrý deň,

  1. augusta 1874 si Johann Vaillant založil v Remscheide vlastnú malú remeselnícku firmu. Tým položil základný kameň našej rodinnej firmy, ktorá dnes pôsobí na celom svete.

  V roku 2024 sa spoločnosť Vaillant stane najväčším svetovým výrobcom vykurovacích zariadení. Naše tepelné čerpadlá a plynové kotly patria medzi najspoľahlivejšie a najinovatívnejšie zariadenia v odvetví a v súlade s našou firemnou víziou zabezpečujú lepšiu klímu: V každom dome a vo svete okolo neho. Naše výročie – 150 rokov spoločnosti Vaillant – oslavujeme pod heslom „The future of heating“.

  V mene celej spoločnosti by som sa chcel poďakovať našim partnerom, našim dodávateľom a mnohým zákazníkom na celom svete, ktorí sa spoliehajú na našu vykurovaciu techniku a naše služby, za dôvernú a v mnohých prípadoch desaťročia trvajúcu spoluprácu.

  S pozdravom

  Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, generálny riaditeľ Vaillant Group
 • NAŠE POSLANIE
  Prinášame pohodlie do domácností na celom svete.

  NAŠE POSLANIE

  Inovácie sú súčasťou našej tradície. Vďaka našim ekologickým a spoľahlivým vykurovacím systémom podporujeme prechod na udržateľné vykurovanie v domácnostiach po celom svete. Naším poslaním je znižovať emisie a zabezpečiť udržateľný komfort pre každého.
 • NAŠA VÍZIA
  Starostlivosť o lepšiu klímu. V každom dome a vo svete okolo neho.

  NAŠA VÍZIA

  Ako jeden z lídrov na trhu vieme, že naše činy majú veľký vplyv. Preto si kladieme pozitívne impulzy: pre životné prostredie, spoločnosť, zamestnancov a partnerov. V súlade s našou klimatickou stratégiou plne kompenzujeme emisie CO2, ktoré vznikli v oblasti našej vlastnej zodpovednosti.
 • NAŠE FIREMNÉ HODNOTY
  Silný tím má silné hodnoty.

  NAŠE FIREMNÉ HODNOTY

  Naši zamestnanci presadzujú naše hodnoty s rovnakým nadšením ako kedysi náš zakladateľ Johann Vaillant. Každý deň sa venujú našim zákazníkom, obchodným partnerom a udržateľnému rozvoju. S odvahou, vášňou, inšpirujúcou dôverou a s technologickou dokonalosťou, aby sme zvládli súčasné výzvy.
TECHNOLOGICKÁ DOKONALOSŤ

Hnacia sila pre vývoj lepšieho vykurovania už 150 rokov.

0

vykurovacej energie vyrobenej tepelným čerpadlom sa získava z voľne dostupného prostredia okolo nás, teda zo vzduchu, vody alebo zeme.

Prinášať komfort do každej domácnosti - to je naše poslanie už 150 rokov.

Spôsob, akým to robíme, sa však neustále mení. Pretože inovácie a technologická dokonalosť sú súčasťou našej dlhoročnej tradície. Dnes vyvíjame energeticky účinné a ekologické výrobky na vykurovanie, chladenie a zásobu tepej vody. Tým, že sme lídrom v troch kľúčových technológiách, umožňujeme všetkým podielať sa na formovaní trendov vo vykurovaní. Pre ekologickejší a udržateľnejší životný štýl - presne o to sa pred 150 rokmi usiloval náš zakladateľ Johann Vaillant. A budeme sa o to usilovať aj v budúcnosti.

TEPELNÉ ČERPADLÁ
Inovácie v oblasti životného prostredia.
Okrem nášho 150. výročia oslavujeme najmä jednu vec: využívanie ekologickej energie na vykurovanie vášho domu - a zároveň jeho modernizáciu. Tepelné čerpadlá získavajú teplo z okolitého vzduchu, pôdy alebo podzemnej vody a využívajú ho pre vás. To znamená, že až 75 % tepla získate priamo z obnoviteľných zdrojov. Nezáleží na tom či má váš dom, rovnako ako náš, 150 rokov alebo sa práve stavia: pre každý dom máme vhodné riešenie vykurovania. A ak svoje tepelné čerpadlo prevádzkujete výlučne na ekologickú elektrinu, nevznikajú žiadne emisie skleníkových plynov.
Ekologická technológia využívajúca 75 % energie z prostredia
Tichá prevádzka, vďaka ktorej môžete vy aj vaši susedia pokojne spať
Mimoriadne úsporný systém v spojení s fotovoltikou
HYBRIDNÉ VYKUROVANIE
Inteligentný doplnok pre ekologickú kombináciu.
Viac nezávislosti, menej emisií: s hybridným vykurovaním využijete viacero zdrojov energie a zvýšite podiel obnoviteľných zdrojov energie. Hybridné vykurovanie kombinuje dva rôzne vykurovacie systémy: napríklad plynový kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo. Zatiaľ čo tepelné čerpadlo sa stará o vaše každodenné potreby, váš kotol slúži ako záložný zdroj tepla. To vám umožní riešiť náročnejšie modernizácie - a zároveň urobiť niečo pre životné prostredie.
Zníženie nákladov vďaka nižšej spotrebe plynu a väčšej spotrebe ekologickej energie
Nižšie emisie vďaka efektívnej kombinácii rôznych vykurovacích systémov
Zvládanie špičkového zaťaženia pri náročných modernizačných projektoch
VYKUROVANIE VODÍKOM
Udržateľné palivo pre zelenú budúcnosť.
Existuje alternatíva k fosílnym palivám, ktorá môže byť kľúčovým prvkom pre dodávky energie budúcnosti: vodík. Tento plyn šetrný ku klíme sa môže používať na vykurovanie domov a pohon áut. A čo je najlepšie: pri výrobe tzv. zeleného vodíka nevznikajú žiadne emisie CO2. Ako alternatíva k tepelným čerpadlám to už teraz znamená ekologickejší spôsob vykurovania: naše plynové kondenzačné kotly ecoTEC dnes dokážu spaľovať plyn s 20 %* prímesou vodíka. V budúcnosti bude H2 zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu a my sa na to pripravujeme. Keď budú splnené všetky podmienky, nový kotol bude v budúcnosti fungovať so 100 % H2.
Jednoduché napojenie do existujúcej plynovej siete
Možnosť prepravy a skladovania vďaka schopnosti nadobúdať rôzne agregátne stavy
Nulové emisie CO2, v prípade ak sa bude v budúcnosti používať 100 % ekologický vodík
ZÁVODY SPOLOČNOSTI VAILLANT
Budúcnosť v práci.
Vývoj vykurovacích systémov pre budúcnosť sa začal pred 150 rokmi v malej dielni v nemeckom Remscheide. Sme hrdí na to, že neustále rozširujeme našu výrobu, aby sme mohli robiť to, čo máme radi. Dnes v centre pozornosti: vysokoúčinné tepelné čerpadlá a plynová kondenzačná technika. S celkovo 11 výrobnými závodmi v Európe a Číne sa nám podarilo vybudovať efektívnu výrobnú sieť. Naša výrobná kapacita, výrazne presahujúca pol milióna tepelných čerpadiel ročne znamená, že sme pripravení uspokojiť rastúci dopyt po našich vysokokvalitných a udržateľných riešeniach vykurovania.
Investície do inovácií vďaka výskumným a vývojovým centrám v Európe a Číne
Široká sieť našich výrobných závodov nám umožňuje vyrábať viac ako pol milióna tepelných čerpadiel ročne
Uspokojenie rastúceho dopytu po riešeniach udržateľného vykurovania
UDRŽATEĽNOSŤ V SPOLOČNOSTI VAILLANT

Už 150 rokov pre lepší zajtrajšok.

Milujeme naše inovatívne technológie. Ale milujeme aj to, ako pomáhajú robiť našu planétu udržateľnejšou. Nie preto, že by sme museli. je to pre nás skutočná potreba. Pretože našou vykurovacou technológiou chceme nastaviť správne impulzy pre budúcnosť. Pre našich zákazníkov, pre životné prostredie, pre našich zamestnancov a pre spoločnosť. Sme si istí: úspešní budeme len vtedy, keď z toho budú mať prospech všetci.
Náš impulz pre udržateľnú zmenu: zníženie emisií CO2 o polovicu do roku
2030
s cieľom lepšie chrániť ľudí a klímu.
PROGRAM UDRŽATEĽNOSTI - THE SEEDS

Rastieme - a tým aj naša zodpovednosť.

Trvalá udržateľnosť ovplyvňuje celú našu spoločnosť a je hnacou silou každého nášho kroku. Vďaka programu udržateľnosti SEEDS rozvíjame širokú škálu iniciatív a spolu s našimi zamestnancami a partnermi zabezpečujeme lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.
 1. UDRŽATEĽNOSŤ V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

  Aktívne chránime klímu.

  Stanovili sme si cieľ znížiť vlastné emisie CO2 do roku 2030 na polovicu. Dosiahneme to znížením spotreby energie vo výrobných procesoch a budovách, investovaním do udržateľného vozového parku a využívaním 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Zvyšné emisie kompenzujeme prostredníctvom certifikátov z kvalitných projektov zalesňovania.

 2. UDRŽATEĽNOSŤ U ZAMESTNANCOV:

  Sme vyhľadávaný zamestnávateľ.

  Naši zamestnanci tvoria základ a dušu skupiny Vaillant. Vďaka ich odhodlaniu, nápadom a tvrdej práci sme sa stali poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti vykurovacej techniky. Osobný a profesionálny rozvoj našich zamestnancov podporujeme prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov. V dôsledku toho uprednostňujeme obsadzovanie riadiacich pozícií internými zamestnancami. Okrem toho máme jasný cieľ v oblasti bezpečnosti práce: nulový počet pracovných úrazov.

 3. UDRŽATEĽNOSŤ V OBLASTI VÝVOJA A RIEŠENÍ:

  Vytvárame udržateľné výrobky a služby, ktoré sú šetrné ku klíme.

  Ako popredný dodávateľ ekologických tepelných čerpadiel myslíme na udržateľnosť ako na celok: od udržateľných materiálov pri výrobe až po komplexné digitálne služby na zlepšenie spotreby energie.

 4. UDRŽATEĽNOSŤ V SPOLOČNOSTI:

  Preberáme spoločenskú zodpovednosť.

  Základom našich obchodných aktivít je desať princípov iniciatívy OSN Global Compact. Zaviazali sme sa dodržiavať environmentálne a sociálne štandardy vo vlastnej obchodnej činnosti a medzi našimi dodávateľmi a od roku 2013 udržiavame exkluzívne partnerstvo s organizáciou "SOS Children's Villages worldwide".

SOS DETSKÉ DEDINKY

Pretože každé dieťa potrebuje domov.

Vaillant a SOS detské dedinky na celom svete spája medzinárodné partnerstvo. Rodinná spoločnosť podporuje túto organizáciu na ochranu práv detí vo viac ako 20 krajinách od roku 2013: modernou, energeticky úspornou vykurovacou technikou a kreatívnymi sociálnymi projektmi. Na početné iniciatívy, ktoré sa nám doteraz podarilo spoločne realizovať, sme hrdí - a tešíme sa na mnohé ďalšie, ktoré budú nasledovať.
Viac informácií o našom partnerstve s SOS detskými dedinkami
76 podporených SOS detských dediniek v 24 krajinách
NAŠE PARTNERSTVO S WWF

Pretože zelená budúcnosť potrebuje silných partnerov.

Udržateľnosť zohráva v spoločnosti Vaillant dôležitú úlohu. Preto sme uzavreli partnerstvo s WWF v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku a Poľsku. Náš spoločný cieľ: chrániť klímu a urýchliť prechod na udržateľné vykurovanie.
 1. 1

  Zvyšujeme povedomie o lepšom vykurovaní.

  Spolu s WWF chceme upozorniť na význam a potenciál ekologického vykurovania pomocou technológie tepelných čerpadiel. Pretože zastarané spotrebiče prispievajú značnou mierou k veľkému množstvu našich ročných emisií oxidu uhličitého. Modernizáciou na ekologické tepelné čerpadlo môžete znížiť emisie uhlíka a zároveň prispieť k zmene.

 2. 2

  Chránime životné prostredie.

  Ako spoločnosti usilujúcej sa o udržateľnosť nám záleží na klíme a zdravom ekosystéme. Preto podporujeme projekty WWF na ochranu biodiverzity. Napríklad dva projekty na ochranu riek v Nemecku a Poľsku.

 3. 3

  Začíname od seba

  S podporou WWF Nemecko pokračujeme aj v rozvoji nášho programu udržateľnosti SEEDS. Od začiatku sa zameriavame na znižovanie skleníkových plynov v prevádzkach spoločnosti a do našej stratégie udržateľnosti zakotvujeme aj ciele a opatrenia na ochranu biodiverzity.